Vẹm xanh nguyên con – Greenshell Mussels Giá Sỉ

155,000 /bịch 907gr

0938 122 615