Tương cà (ketchup) Eufood 3,2 kg (Thailand) Giá Sỉ

130,000 /lon

0938 122 615