Thăn nội bò Mỹ – Tenderloin US (Excel – Cargill) Giá Sỉ

820,000 /kg

0938 122 615