Thăn nội bò Mỹ – Tenderloin US (Excel – Cargill) Giá Lẻ

Liên hệ/kg

0938 122 615