Short plate/ Ba rọi bò bào 500gr ( Bò Mỹ) Giá Lẻ

105,000 /Vỉ 500gr

0938 122 615