Nạc vai Bò Úc làm mềm – Oyster Blade AUST (Westem Meat) Giá Lẻ

230,000 /kg

0938 122 615