Nạc vai Bò Mỹ – Chuck Eye Roll US (Excel – Cargill) Giá Sỉ

255,000 /kg

0938 122 615