Nạc vai Bò Mỹ – Chuck Eye Roll US (Excel – Cargill) Giá Lẻ

310,000 /kg

0938 122 615