Nạc mông cừu/ Lamb Chump Giá Lẻ

290,000 /kg

0938 122 615