Nạc mông bò Úc Westem Meat – Drump Westem Meat Giá Lẻ

230,000 /kg

0938 122 615