Đùi cừu úc rút xương/ Boneless Lamb Leg Giá Lẻ

320,000 /kg

0938 122 615