Đầu thăn ngoại Bò Mỹ loại Choice – Rib eye Choice US Giá Sỉ

575,000 /kg

0938 122 615