Đầu thăn ngoại Bò Mỹ loại Choice – Rib eye Choice US Giá Lẻ

720,000 /kg

0938 122 615