Cánh xếp lớp 6-7 Cái/Kg – Chicken’s wings (Brazil) Giá Sỉ

70,000 /kg

0938 122 615