Bẹ Vai Bò Mỹ Excel – Cargill – Chuck flap Giá Sỉ

350,000 /kg

0938 122 615