Edit Content

Chả Nướng Putino

98,000  / gói 500g
Cây 500g
Cây 1kg

Giò Thủ Putino

100,000 200,000 
Cây 500g
Cây 1kg

Giò Lụa Putino

98,000 196,000 
Edit Content

Hộp quà tết truyền thống Putino 2024 – Siêu chất lượng

371,000 650,000