Cây 500g
Cây 1kg

Giò Lụa Putino

98,000 196,000 

Chả Nướng Putino

98,000  / gói 500g
Cây 500g
Cây 1kg

Giò Thủ Putino

100,000 200,000 

Chả Giò Xá Xíu Thịt Vịt

59,000  / hộp 500gr (GIÁ DÙNG THỬ)