Showing 1–12 of 33 results

217,000 /khối 1kg
205,000 /kg
75,000 /kg
65,000 /Kg
150,000 /bịch 1kg
120,000 /bịch
120,000 /bịch
440,000 /bịch 1kg

PHÔ MAI-BƠ-KEM BÉO BÁN SỈ

Phô mai Brie PB 125g (France) Giá Sỉ

70,000 /hộp

PHÔ MAI-BƠ-KEM BÉO BÁN SỈ

Phô mai Brie PB 1kg/khối (France) Giá Sỉ

578,000 /kg

PHÔ MAI-BƠ-KEM BÉO BÁN SỈ

Phô mai Camembert PB 250g (France) Giá Sỉ

150,000 /hộp

0938 122 615