Showing 1–12 of 23 results

240,000 /khối 1kg

PHÔ MAI-BƠ-KEM BÉO BÁN LẺ

Feta cheese 200gr

85,000 /Hũ
165,000 /bịch 1kg
130,000 /Bịch
130,000 /Bịch
460,000 /bịch 1kg

PHÔ MAI-BƠ-KEM BÉO BÁN LẺ

Phô mai Brie PB 125g (France) Giá Lẻ

77,000 /hộp

PHÔ MAI-BƠ-KEM BÉO BÁN LẺ

Phô mai Brie PB 1kg/khối (France) Giá Lẻ

590,000 /kg

PHÔ MAI-BƠ-KEM BÉO BÁN LẺ

Phô mai Camembert PB 250g (France) Giá Lẻ

165,000 /hộp

PHÔ MAI-BƠ-KEM BÉO BÁN LẺ

Phô mai Cheddar màu cam Grand’Or ~2.6kg

225,000 /kg
680,000 /kg

0938 122 615