Hiển thị một kết quả duy nhất

70,000 /kg
35,000 /kg
37,000 /kg
48,000 /kg

THỊT GÀ - THỊT VỊT BÁN LẺ

Má đùi gà Ba Lan/chicken thighs POLAND

30,000 /kg

THỊT GÀ - THỊT VỊT BÁN LẺ

Mề gà tươi

75,000 /kg

THỊT GÀ - THỊT VỊT BÁN LẺ

Sụn gà thái

150,000 /kg

THỊT GÀ - THỊT VỊT BÁN LẺ

Ức vịt tươi phi lê / Fillet duck (Việt Nam)

240,000 /kg

THỊT GÀ - THỊT VỊT BÁN LẺ

Vịt tươi nguyên con (Việt Nam)

85,000 /kg

0938 122 615