Showing 1–12 of 15 results

350,000  (Chưa gồm VAT)/kg
640,000  (Chưa gồm VAT)/kg
240,000  (Chưa gồm VAT)/kg
575,000  (Chưa gồm VAT)/kg
245,000  (Chưa gồm VAT)/kg
255,000  (Chưa gồm VAT)/kg
480,000  (Chưa gồm VAT)/kg
275,000  (Chưa gồm VAT)/kg

THỊT BÒ BÁN LẺ

Short plate/ Ba rọi ( Bò Mỹ)

155,000  (Chưa gồm VAT)/kg
425,000  (Chưa gồm VAT)/kg
425,000  (Chưa gồm VAT)/kg

0938 122 615