Showing 1–12 of 26 results

217,000 /khối 1kg
205,000 /kg
75,000 /kg
83,000 /kg
151,000 /bịch 1kg
116,000 /bịch
116,000 /bịch
452,000 /bịch 1kg

PHÔ MAI-BƠ-KEM BÉO BÁN SỈ

Phô mai Brie PB 125g (France) Giá Sỉ

68,000 /hộp

PHÔ MAI-BƠ-KEM BÉO BÁN SỈ

Phô mai Brie PB 1kg/khối (France) Giá Sỉ

568,000 /kg

PHÔ MAI-BƠ-KEM BÉO BÁN SỈ

Phô mai Camembert PB 250g (France) Giá Sỉ

150,000 /hộp

0938 122 615