Hiển thị một kết quả duy nhất

CÁ HỒI TƯƠI NAUY-CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG BÁN LẺ

Cá chẽm Fillet – Fillet Seabass

Liên hệ

CÁ HỒI TƯƠI NAUY-CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG BÁN LẺ

Cá chẽm nguyên con – Seabass

Liên hệ

CÁ HỒI TƯƠI NAUY-CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG BÁN LẺ

Cá hồi nguyên con Nauy – Salmon

Liên hệ

CÁ HỒI TƯƠI NAUY-CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG BÁN LẺ

Fillet cá hồi Nauy – Salmon fillet

Liên hệ

CÁ HỒI TƯƠI NAUY-CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG BÁN LẺ

Fillet cá ngừ – Tuna fillet (Việt Nam)

300,000 /kg

CÁ HỒI TƯƠI NAUY-CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG BÁN LẺ

Vẹm xanh nguyên con – Greenshell Mussels

155,000 /bịch 907gr

CÁ HỒI TƯƠI NAUY-CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG BÁN LẺ

Vẹm xanh nửa mảnh – Greenshell Mussels

270,000 /Hộp 1kg

0938 122 615